Poppy WebDesign
Wise IT Services Pty Ltd
Egyházunk
Gyülekezet  (Tovább...)
"Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel." (ApCsel 2:47)
Lekipásztor (Tovább...)
"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által." (2Timotheus 1: 14)
Presbitérium (Tovább...)
"Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." (1Péter 4: 10)